Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geestelijke Gezondheidszorg - Rehabilitatie
Psychiatrische rehabilitatie 2008-2009
Jaarboek 2008-2009
Onder redactie van Annette Plooy, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel

Annette Plooy
ISBN: 978-90-6665-946-9
288 pagina's
1e druk, 2008
Prijs: € 29.95

Bestel aantal:

 

Sinds de introductie van het rehabilitatiedenken in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben zich steeds meer nieuwe methodieken en voorzieningen aangediend voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. De ingezette vermaatschappelijking van de ggz – en de obstakels die men daarbij tegenkomt – heeft de urgentie van effectieve rehabiliterende hulpverlening alleen maar doen toenemen.

Dit jaarboek bundelt een ruime selectie bijdragen, en geeft daarmee een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van rehabilitatie in Nederland. Hierbij komen nieuwe methodieken, doelgroepen, zorgarrangementen en interventies aan de orde. Alle ‘klassieke’ rehabilitatieterreinen – wonen, werken, leren, dagbesteding en sociale relaties – worden behandeld, maar ook de betekenis van thema’s als herstel, empowerment, ACT-teams, stigmatisering en maatschappelijke steunsystemen voor de rehabilitatiepraktijk. Al deze onderwerpen worden beschreven door auteurs die de Nederlandse kennis en praktijken mede in de context van internationale onderzoekskennis plaatsen.

Het Kenniscentrum Herstel en Rehabilitatie zal een dergelijk overzicht iedere twee jaar herhalen, zodat het veld op de hoogte blijft van nieuwe kennis en best practices. Hopelijk is dit het begin van een sterke traditie van kennisontwikkeling in dit werkveld, want die is onmisbaar in het streven naar een hoogwaardige, effectieve rehabilitatiepraktijk in Nederland.

De boekpresentatie vond plaats op 22 september jl.

Op 22 september werd het Jaarboek gepresenteerd aan de pers, medewerkers en rehabilitatie professionals. Een korte impressie vindt u hier: Foto-overzicht.

Prijs: € 29.95
Bestel aantal:
Psychiatrische rehabilitatie 2008-2009


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Annette Plooy
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.