Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Wereldbeschouwing - Humanistics University Press
Horen, verstaan en uitwisselen
In professionele gespreksvoering
Denijs Bru
ISBN: 9789066659834
96 pagina's
1ste druk
Prijs: € 13.90

Bestel aantal:

 

Horen, verstaan en uitwisselen bevat een aantal teksten over professionele gespreksvoering en relatieopbouw in de hulpverlening. Daarin worden uiteenlopende aspecten belicht, zoals empathie, contact, intimiteit en verbondenheid.

Centraal in de visie van Denijs Bru staan de vaardigheden van het horen van de boodschap van de ander, het verstaan van wat de ander tot uitdrukking wil brengen, en het vermogen daarover een zodanig gesprek te voeren, dat de ander tot een beter begrijpen van zichzelf en zijn situatie komt. Daartoe is voor de hulpverlener werken aan de persoonlijke conditie een belangrijke voorwaarde.

De gepresenteerde visie speelde jarenlang een rol in de opleiding van humanistisch geestelijke begeleiders. Maar de teksten hebben een grotere reikwijdte. Ze zijn van betekenis voor ieder die in professioneel verband mensen begeleidt.
Denijs Bru was vanaf de jaren ‘70 tot aan zijn afscheid docent gespreksvaardigheden aan het voormalige Humanistisch Opleidings Instituut en aan de Universiteit voor Humanistiek.

Prijs: € 13.90
Bestel aantal:
Horen, verstaan en uitwisselen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.