Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Basisonderwijs - Algemeen
Van kerndoel tot leerlijn
Concretisering van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs

Marielle van der Stap
ISBN: 9789088503245
104 pagina's
8e druk, 2015
Prijs: € 24.90

Bestel aantal:

 

Scholen voor leerlingen met een beperking of stoornis moeten hun onderwijsactiviteiten doelbewuster en planmatiger gaan inrichten.
De kerndoelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld zijn voor het speciaal onderwijs, zijn streefdoelen die aangeven waarop de scholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. De kerndoelen gaan over wat in elk geval aan de orde moet komen. Om de kerndoelen daadwerkelijk te kunnen gebruiken is een concrete uitwerking van deze doelen nodig.
Deze uitwerking biedt Van kerndoel tot leerlijn. Het geeft richtlijnen aan het formuleren van didactische doelen conform de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Ook in het reguliere onderwijs kan Van kerndoel tot leerlijn een prettig handvat zijn.

De volgende vakgebieden worden beschreven:
  • Rekenen
  • Technisch lezen / Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Taal
  • Schrijven
  • Natuur en Techniek
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis

Relevante uitgaven:

Van kerndoel tot referentieniveau

Van kerndoel tot kleuterlijn

Prijs: € 24.90
Bestel aantal:
Van kerndoel tot leerlijn


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Marielle van der Stap
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.