Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Onderwijs
Onderpresteren
Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken

Saskia Bruyn
ISBN: 978 90 8850 078 7
144 pagina's
Prijs: € 18.50

Bestel aantal:

 

Het begrip ‘onderpresteren’ wordt vaak exclusief geassocieerd met hoogbegaafdheid. Ten onrechte, want ieder kind kan onderpresteren. En dat betekent verlies; verlies aan toekomstperspectief, leer/werkplezier, zelfrespect en levensvreugde. Het op een goede manier aanpakken van onderpresteren kan dit verlies voorkomen en omzetten in winst voor het gezin en voor de maatschappij als geheel. Want mensen die hun potentieel realiseren zijn gezonder en productiever. De juiste aanpak begint bij de ouders. Zij moeten zichzelf en hun eigen rol kritisch en genadeloos eerlijk onder ogen zien. Pas als zij veranderen, kan hun kind dat ook.

Onderpresteren is een praktisch boek. Aan de orde komen onder meer:

• Wat is onderpresteren precies en hoe herken je het?
• Waarom liegen onderpresteerders en hoe kun je daarmee omgaan?
• Welke rol spelen ouders bij het ontstaan en in stand houden van onderpresteren?
• Hoe verhoudt onderpresteren zich tot faalangst?
• Wat is de beste opstelling voor ouders van kinderen op de basis- en middelbare school?
• Hoe kun je je kind effectief motiveren?

Het boek is verschenen in de reeks Ouders Online.
Over de auteurs:

Monique Schaminée
Na een carrière in het middelbaar en basisonderwijs specialiseerde zij zich op de ECHA-opleiding in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Zij biedt verrijkingsklassen aan met haar bedrijf ‘Onderste boven’ en andere activiteiten voor deze doelgroep met ‘peers2play’.

Saskia Bruyn
Werkzaam als journalist/tekstschrijver, illustrator en mediator. Beide auteurs hebben eerstehands ervaring met onderpresterende kinderen, faciliterende ouders en de gevolgen op school en thuis.

Artikel Trouw, 7 december 2009

Prijs: € 18.50
Bestel aantal:
Onderpresteren


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Saskia Bruyn
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.