Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Antillen en Caribbean - Nederlandse Antillen
De Curacaose jeugd
over zichzelf en gezien door anderen
Valdemar Marcha    Paul Verweel    Jacqueline Werkman
ISBN: 978 90 8850 121 0
112 pagina's
1e druk, 2010
Prijs: € 14.90

Bestel aantal:

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar dat lijkt niet te gelden voor de Antilliaanse jeugd. Antilliaanse jongeren staan in de Nederlandse pers maar al te vaak negatief in de belangstelling. De media heeft het over criminele en luidruchtige jongeren die voor veel overlast zorgen. Positieve berichten zien we nauwelijks. Maar is dit wel een correcte weergave van de feiten? Is het wangedrag van ‘Antilliaanse’ jongeren in Nederland en op Curaçao disproportioneel vergeleken met andere jongeren? Is er misschien sprake van een scheefgetrokken beeldvorming?

De auteurs, ervaren met cultureel-wetenschappelijk onderzoek onder de Curaçaose bevolking, presenteren in dit boek de resultaten van een serie etnografische interviews met jongeren van Curaçaose afkomst die met eigen woorden over hun denken, voelen en handelen vertellen. Hierbij krijgen we een doorkijkje naar de belevingswereld van de Curaçaose jeugd. Ook deskundigen van Curaçaose afkomst zoals maatschappelijk werkers, politieagenten en een psychiater geven op uitgebreide wijze hun visie. De interviews vonden plaats op Curaçao en in Nederland.

De resultaten laten zien dat er meer sprake lijkt van een algemene ‘jeugdproblematiek’ dan van een ‘Antilliaanse” jeugdproblematiek. Heroverweging van de beeldvorming van de Antilliaanse jeugd lijkt dan ook op zijn plaats.

Recensie NBD Biblion

Prijs: € 14.90
Bestel aantal:
De Curacaose jeugd


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Valdemar Marcha
Paul Verweel
Jacqueline Werkman
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.