Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Basisonderwijs - Speciaal onderwijs
Diagnostiek en behandeling in het speciaal onderwijs
Onderzoek naar autisme en samenwerken met ouders
(Horizon-reeks)

Inge Korfker    Letta Willemsen    Evert Scholte
ISBN: 9789088501364
96 pagina's
1ste druk, 2010
Prijs: € 13.90

Bestel aantal:

 

Het aantal kinderen met sociaal emotionele problemen, zoals autisme, lijkt de afgelopen jaren steeds meer te zijn toegenomen. Scholen en instellingen voor Speciaal Onderwijs zien zich hierdoor meer en meer voor de vraag gesteld hoe deze sociaal emotionele problematiek bij leerlingen kan worden gesignaleerd, welke behandeling moet worden geboden en op welke wijze met de ouders kan worden samengewerkt. Dit boek laat zien hoe wetenschappelijk pedagogisch onderzoek hieraan een bijdrage kan leveren. Er wordt antwoord gezocht op vragen als ´is de toename van het aantal autisme diagnoses van de laatste jaren terecht?´, ´zijn meningsverschillen over de problematiek tussen ouders en leerkrachten van invloed op de behandeling van de leerlingen?’ en ‘beïnvloeden deze meningsverschillen de samenwerking tussen ouders en school?´. Daarbij worden aanbevelingen gedaan voor praktijk en beleid.

Het boek is van belang voor iedereen die betrokken is bij de speciale onderwijszorg voor leerlingen met sociaal emotionele problemen. Dat betreft niet alleen professionals die met deze kinderen werken, zoals leerkrachten in het gewoon en cluster 4 speciaal onderwijs, intern - en ambulant begeleiders, en gedragswetenschappers van scholen en schoolbegeleidingsdiensten, maar ook directeuren en managers van reguliere en speciale scholen en beleidsmedewerkers onderwijs van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden.

Recensie NBD Biblion

Foreign customers please pay here

Prijs: € 13.90
Bestel aantal:
Diagnostiek en behandeling in het speciaal onderwijs


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Inge Korfker
Letta Willemsen
Evert Scholte
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.