Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Orthopedagogiek
Leerbelemmeringen bij angstig-depressieve kinderen
in speciaal onderwijs en jeugdzorg
(Horizon-reeks)

Debby Schoot    Evert Scholte
ISBN: 978 90 8850 231 6
80 pagina's
Prijs: € 12.40

Bestel aantal:

 

Het aantal jeugdigen dat vanwege gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problematiek extra onderwijszorg nodig heeft, is de laatste jaren flink toegenomen. De problematiek van deze leerlingen is binnen het reguliere onderwijs vaak lastig te begeleiden, met als gevolg dat steeds vaker een beroep op het speciaal onderwijs moet worden gedaan.

Debby Schoot en Evert Scholte stellen in dit boek een doelgroep centraal waar relatief weinig over bekend is: leerlingen met angstig-depressieve klachten in het gewoon en speciaal onderwijs. Middels een literatuuronderzoek en een beschrijvend empirisch onderzoek gingen zij na of er bepaalde factoren aan te wijzen zijn die belemmeren dat deze leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs. Daarbij keken de auteurs allereerst naar de algemene leervoorwaarden als concentratie, motivatie, de werkhouding van het kind en hoe de leerling bij zijn medeleerlingen en de leraar valt. Daarnaast behandelen zij de invloed van co-morbiditeit met eventuele andere psychiatrische problematiek. De uitkomsten van het onderzoek geven scholen en leerkrachten handvatten om leerlingen met angstig-depressieve klachten gerichter ‘passend onderwijs’ te bieden.

Leerbelemmeringen bij angstig-depressieve leerlingen is toegankelijk voor zowel ouders als professionals die werkzaam zijn in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of in de jeugdzorg. Zoals leerkrachten, gedragswetenschappers en pedagogisch begeleiders.
Prijs: € 12.40
Bestel aantal:
Leerbelemmeringen bij angstig-depressieve kinderen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Debby Schoot
Evert Scholte
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.