Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Ouderen (zorg) - Ouder worden
Goed ouder worden
Peter Derkx    Alexander Maas    Anja Machielse
ISBN: 978 90 8850 243 9
184 pagina's
1ste druk
Prijs: € 22.50

Bestel aantal:

 

In Westerse landen is de levensverwachting dermate gestegen dat veel mensen een relatief lang leven als ‘oudere’ zullen leiden. De vraag wat ‘goed’ ouder worden is, krijgt daarom steeds meer aandacht. Het debat hierover is echter nogal eenzijdig. De nadruk ligt vooral op de (economische) positie van ouderen in de samenleving of op biologische processen en lichamelijke veroudering. Dit boek biedt een tegenwicht tegen het dominante beleidsmatige, financiële, biologische en medische discours en stelt andere vragen bij het ouder worden centraal, namelijk morele vragen en zingevingsvragen.

De vraag wat goed ouder worden is, kan op existentieel niveau niet voor iedereen hetzelfde antwoord krijgen. Wel is een aantal overwegingen te geven over eindigheid, kwetsbaarheid, menselijke waardigheid, verbondenheid, weerbaarheid, welzijn en zingeving. Al deze thema’s komen in deze bundel aan bod.

Goed Ouder Worden is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de vraag wat goed ouder worden is en hoe kan worden bevorderd dat mensen goed ouder worden.De auteurs maken deel uit van de projectgroep Goed Ouder Worden: welzijn, zingeving en menselijke waardigheid van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht (www.goedouderworden.nl). Zij bestuderen ouder worden vanuit de perspectieven van zingeving en humanisering en verbinden daarbij empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek met resultaten van normatief filosofisch onderzoek.

Prijs: € 22.50
Bestel aantal:
Goed ouder worden


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Peter Derkx
Alexander Maas
Anja Machielse
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.