Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Orthopedagogiek
Wat werkt in de gesloten jeugdzorg
Peer van der Helm    Joep Hanrath
ISBN: 9789088503771
368 pagina's
2e herziene druk, 2012
Prijs: € 34.50

Bestel aantal:

 

Er zijn in Nederland circa 7000 jongeren die niet thuis kunnen of mogen wonen. Bij veel van hen is sprake van gedragsproblematiek en verstoring van hun ontwikkeling zoals gewelddadig en/of crimineel gedrag, verslaving, prostitutie en van problemen binnen het gezin, op school en in de buurt.

Om de ontwikkeling van de jongeren met de meest ernstige problemen te verbeteren en de maatschappij te beschermen worden ze behandeld in gesloten instellingen (Justitiële Jeugdinrichtingen en Jeugdzorgplus). Jongeren in deze verschillende instellingen worden behandeld op leefgroepen. Deze vorm van samenleven heeft een grote impact op jongeren in gesloten instellingen, omdat ze de leefgroep niet kunnen verlaten. Het leven op de groep en de ontwikkeling van de jongeren wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van het leefklimaat. Pedagogisch medewerkers geven samen met gedragsdeskundigen aan dit leefklimaat vorm.

Dit boek bevat ervaringen van jongeren die aangeven hoe zij het leefklimaat en hun verblijf hebben ervaren alsmede resultaten van onderzoek naar leefklimaat met praktische handvatten voor verbetering. Het boek is geschreven voor studenten in het kader van de hbo-opleiding ‘Werken in gedwongen kader’, gedragsdeskundigen en pedagogen in opleiding. Daarnaast is het boek vooral geschreven voor de praktijk: een positief leefklimaat blijkt te werken in de gesloten jeugdzorg.

In de media
"De auteurs schetsen op toegankelijke wijze wat werkt in de gesloten jeugdzorg. Er vindt een aangename afwisseling plaats tussen het weergeven van ervaringen zowel bij jongeren als bij professioneel medewerkers. Verder wordt aandacht besteed aan het afwisselen van theorie met praktijkvoorbeelden. Het boek leest als een trein..." Anneleen Santens, Ons Tehuis Brabant.

Lees hier de hele recensie uit Tijdschrift voor Welzijnswerk. jg. 36, nr. 324, juni 2012 klik hier.


Geluidsfragment Omroep Vlaardingen Interview met Peer van der Helm


Prijs: € 34.50
Bestel aantal:
Wat werkt in de gesloten jeugdzorg


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Peer van der Helm
Joep Hanrath
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.