Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geestelijke Gezondheidszorg - Psychiatrie
Levensbeschouwing en psychiatrie
Christuswaan of Chi-kwadraat?
Arjan Braam
ISBN: 9789088504815
48 pagina's
1e druk
Prijs: € 8.40

Bestel aantal:

 

Wie een episode van psychiatrische verschijnselen meemaakt, komt oog in oog te staan met indringende bestaansvragen. Hoe houdt het leven waarde en waardigheid ten overstaan van het doormaken van psychiatrische episodes?

De wetenschap over levensbeschouwing en psychiatrie kent benaderingen uit verschillende disciplines. Begripsverheldering en samenwerking tussen onderzoekers, behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg en geestelijk verzorgers is daarom van belang. Er bestaan reeds veel theoretische gezichtspunten, maar qua empirisch onderzoek is er nog veel te doen. Tegelijkertijd verandert het levensbeschouwelijk landschap snel over de tijd.

De bijzondere leeropdracht ‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de psychiatrie’ beoogt de wetenschappelijke kennis op dit gebied actueel te houden en verder uit te bouwen. Ook met ‘sober’ cijfermatig onderzoek. De leerstoel is ingesteld door het KSGV, Kenniscentrum Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid. Psychiater Arjan Braam vraagt in deze rede om toewijding en kundigheid over levensbeschouwing in de psychiatrie, zowel wetenschappelijk, als ook in behandelingscontacten.Prijs: € 8.40
Bestel aantal:
Levensbeschouwing en psychiatrie


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Arjan Braam
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.