Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geestelijke Gezondheidszorg - Stoornissen
Psychosociale vaardigheden bij schoolgaande kinderen met ontwikkelingsstoornissen
Verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen met ASS, ADHD en/of ODD/CD
(Horizon-reeks)

Hanneke Menken    Nina Willemse    Evert Scholte
ISBN: 9789088505355
88 pagina's
Prijs: € 16.90

Bestel aantal:

 

In het nieuwe schooljaar van 2014 wordt het ‘Passend Onderwijs’ ingevoerd. Onder het motto ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’ dienen leerlingen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, zoveel mogelijk op gewone scholen te worden begeleid. Alleen als het echt niet anders kan, komt de speciale school van het cluster 4 onderwijs nog in beeld. Om gericht ondersteuning te kunnen bieden, dienen scholen en leerkrachten te weten welke psychosociale vaardigheden bij deze leerlingen ontbreken. In de begeleiding op school kan daarmee dan rekening worden gehouden. Dit boek beoogt op dit gebied een bijdrage te leveren. Nagegaan wordt over welke psychosociale vaardigheden leerlingen met autisme, ADHD en/of gedragsstoornissen precies beschikken. Daarnaast worden handvatten gegeven om deze kinderen ondersteuning te bieden.

Psychosociale vaardigheden bij schoolgaande kinderen met ontwikkelingsstoornissen is toegankelijk voor zowel ouders als professionals, werkzaam in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of in de jeugdzorg, zoals leerkrachten, gedragswetenschappers en pedagogisch begeleiders.
Prijs: € 16.90
Bestel aantal:
Psychosociale vaardigheden bij schoolgaande kinderen met ontwikkelingsstoornissen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Hanneke Menken
Nina Willemse
Evert Scholte
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.