Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geestelijke Gezondheidszorg - Regelgeving
Privacy in de zorg
Van wie is uw medisch dossier?
Ronald Huissen
ISBN: 9789088505751
88 pagina's
Prijs: € 13.90

Bestel aantal:

 

Medische dossiers en de intieme, persoonlijke informatie die ze bevatten, zijn niet meer vanzelfsprekend vertrouwelijk. De privacy van de patiënt en het beroepsgeheim van de arts leggen het af tegen grootschalige projecten die claimen de zorg goedkoper of beter te maken. Wettelijke eisen die vanouds golden voor de bescherming van medische gegevens worden daarbij losgelaten, omzeild of genegeerd.

Privacy in de Zorg illustreert deze ontwikkeling aan de hand van drie grote projecten. Welke belangen, doelstellingen en visies spelen er in de zorg waardoor er geen plaats meer lijkt te zijn voor traditionele waarborgen? En hoe ver weg liggen privacy-vriendelijke alternatieven?

Privacy in de Zorg is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met, meedenkt over de toekomst van de zorg en deze meebepaalt – zorgverleners zelf, maar ook beleidsmakers en betrokken marktpartijen. Welke plaats krijgt het medisch beroepsgeheim in een tijdperk waarin informatie-uitwisseling de norm is, en hoe kunnen we het recht op een vertrouwelijke behandelrelatie tussen patiënt en arts garanderen?

Welke juridische en ethische normen in het gedrang komen bij de grootschalige verwerking van medische gegevens wordt helder uiteengezet. De risico’s die het ontbreken of niet uitwerken van wettelijke vereisten voor privacy met zich meebrengen, komen uitvoerig aan bod. Hiermee hoopt de publicatie een discussie op gang te brengen over het belang van privacywaarborging in beleidsvorming en wetgeving in de zorg.

Uitgave onder auspiciën van de Stichting Bescherming Burgerrechten

Prijs: € 13.90
Bestel aantal:
Privacy in de zorg


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Ronald Huissen
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.