Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Algemeen
De Vreedzame sportvereniging
Sport en opvoeden
full-color uitgave

Nederlandse Sportalliantie m.m.v. Stichting Vreedzaam
ISBN: 9789088505997
80 pagina's
Gebonden
1ste druk, 2015
Prijs: € 14.90

Bestel aantal:

 

Nederland telt zo’n 600 ‘Vreedzame’ scholen. Deze scholen besteden aandacht aan het pedagogische klimaat. Iedere Vreedzame School vormt een democratische gemeenschap, waarin alle leden een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen, en op een positieve manier met elkaar omgaan.

Dit boek vertaalt aspecten van de Vreedzame aanpak naar de praktijk van sportverenigingen en -trainingen. Het geeft trainers, coaches en andere begeleiders van sportactiviteiten handvatten om kinderen nauwer te betrekken bij hun team en/of groep en hun sportvereniging.

De Nederlandse sportalliantie (NSA) gelooft in de integrale aanpak van De Vreedzame Wijk waarbij verschillende instanties (pedagogische) de krachten bundelen. Sportieve activiteiten vinden plaats in een buurtcontext waarbij sfeer en onderlinge omgangsvormen niet los staan van andere contacten tussen bewoners. De sport zit midden in de pedagogische driehoek, thuis, school en straat.

De NSA heeft samen met Stichting Vreedzaam en de CED-Groep dit boekje geschreven. Het maakt duidelijk wat de uitgangspunten zijn van de Vreedzame aanpak en hoe je dit toepast in de sport. Het boek geeft pedagogische handvatten voor sportleiders in de omgang met kinderen.

Prijs: € 14.90
Bestel aantal:
De Vreedzame sportvereniging


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.