Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Opvoeden
Klein handboek voor opvoeders
Jan Dirk van der Ploeg
ISBN: 9789088506345
120 pagina's
1ste druk, 2015
Prijs: € 12.90

Bestel aantal:

 

Tijdens de opvoeding van jeugdigen kunnen zich problemen voordoen waarbij ingrijpen nodig is. Soms zijn die groot, soms klein. Het kan gaan om psychische problemen, maar ook om gedragsproblemen. Het is belangrijk om ze tijdig te onderkennen.

Dit kleine handboek behandelt ruim 30 problemen die bij het opvoeden van jeugdigen tussen 6 en 18 jaar kunnen voorkomen. Op systematische wijze wordt elk probleem in kaart gebracht. Er zijn beschrijvingen van het probleem, de mate waarin het voorkomt en de mogelijke oorzaken en gevolgen. Aan de hand van vragen kunnen opvoeders vervolgens snel achterhalen of er sprake is van een probleem en zo ja, wat er in eerste instantie aan te doen is.

Het zijn vooral de ouders die met de problemen te maken krijgen. Maar opvoeden vindt niet alleen plaats in het gezin. Ook op school en in vrijetijdsverenigingen kunnen zich situaties voordoen die van de leiding opvoedkundig handelen vergen. Dat geldt eveneens voor de jeugdzorg waar de werkers zich toeleggen op de begeleiding van jeugdigen en hun gezinnen. Klein handboek voor opvoeders is dan ook bestemd voor ouders, leerkrachten en professionals.

De auteur kan bogen op een jarenlange ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende problemen bij kinderen en jongeren. Eerder verschenen van hem Had me dat eerder verteld, ADHD in kort bestek en Gedragsproblemen.

3 redenen om dit boek te lezen
1; Het is enorm informatief.
2; De auteur waarschuwt voor hyperouderschap.
3; Het boek vermindert onterechte zorgen.
Psychologie Magazine, februari 2016.

Prijs: € 12.90
Bestel aantal:
Klein handboek voor opvoeders


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Jan Dirk van der Ploeg
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.