Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Opvoedingsondersteuning en Pedagogische thuishulp
1Gezin1Plan
Handboek voor de praktijk
m.m.v. Karel Diephuis, Ella Tacq, Renske van Bemmel

Arjan Bolt    Quirien van der Zijden
ISBN: 9789088506376
216 pagina's
3e druk, 2017
Prijs: € 29.50

Bestel aantal:

 

Door te werken met 1Gezin1Plan is bij mij de overtuiging ontstaan dat deze ouders tot meer in staat zijn dan ik vooraf dacht. Ik denk dat het van wezenlijk belang is te durven geloven dat cliënten in staat zijn tot wonderen.

Dit is de uitspraak van Marloes. Ze biedt dagelijks hulp aan gezinnen die te kampen hebben met een complex aan problemen. 1Gezin1Plan heeft een werkwijze waar een principiële visie aan ten grondslag ligt: de hulp aan het gezin dient te leiden tot de toename van de zelfsturing en ‘eigen kracht’ van de gezinsleden.

Eigen kracht staat centraal in de transitie van de zorg voor jeugd; zowel in de wijkgebonden teams als in de specialistische jeugdhulp. Maar hoe kun je nu concreet de eigen kracht van gezinnen, die te boek staan als ‘multi-problem’ of ‘zorgmijdend’, versterken? Dit praktijkboek geeft daar antwoord op.

1Gezin1plan is gebaseerd op Gezin Centraal, een gezins- en oplossingsgericht methodisch programma. Het helpt professionals gezinnen zo te begeleiden dat zij zelf hun eigen antwoorden en oplossingen gaan vinden.
De rode draad van dit handboek zijn de ervaringen van professionals die werken volgens 1Gezin1Plan. Het stimuleert en inspireert hulpverleners om hun eigen specifieke deskundigheid en creativiteit optimaal te benutten.

Arjan Bolt en Quirien van der Zijden zijn beiden orthopedagoog en in de jeugdzorg werkzaam. Renske van Bemmel en Ella Tacq vormen samen met Arjan Buro Bolt, een bureau voor training en ontwikkeling.

Prijs: € 29.50
Bestel aantal:
1Gezin1Plan


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Arjan Bolt
Quirien van der Zijden
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.