Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Algemeen
Om de jeugd
Perspectief voor beleid en praktijk
René Clarijs
ISBN: 9789088506383
400 pagina's
Gebonden
1ste druk, 2015
Prijs: € 59.00

Bestel aantal:

 

Het sociale domein is organisatorisch opgeschud door decentralisaties van onder andere de jeugdzorg naar de gemeenten. Omdat het verleggen van de regiefunctie alleen niet voldoende is, zullen de komende jaren energie, kennis en kunde worden gericht op verbeteringen van stelsel en inhoud. Er zullen nieuwe arrangementen worden ontwikkeld op basis van een andere manier van samenwerken tussen overheid en organisaties, tussen organisaties onderling, tussen professionals onderling, en in het bijzonder tussen jeugdigen en professional.

De aankomende participatiesamenleving laat een bottom-up beweging zien die ook het jeugddomein niet onberoerd zal laten. Het van boven aansturen door de overheid van de organisatie en van de organisatie van de professional worden ingewisseld voor meer autonomie. Daarnaast wordt de traditionele probleembenadering ingeruild voor een werkwijze waarbij talenten, kansen en zelfbeheer van kinderen, jongeren en ouders gaan domineren. Het oude paradigma van een fixed mindset verschuift naar de growth mindset. Daarbij wordt peer support belangrijker dan ooit en helpvaardigheid, het vaardig worden in helpen, zal hulpvaardigheid, dat meer een afhankelijkheidsrelatie weergeeft, naar de achtergrond verdringen. Al deze veranderingen gaan niet vanzelf en niet ineens. Volgens experts zal dit veranderingsproces jaren in beslag nemen.

Dit boek geeft vele ideeën en voorbeelden over de manier waarop die toekomst met betrekking tot de jeugdsector (jeugdzorg, jongerenwerk, jeugdhulp) kan worden vormgegeven. Deze uitgave is in die zin een positief en hoopvol boek, een richtingaanwijzer boordevol noodzakelijke informatie voor beleidsmakers en –beslissers, managers, professionals, studenten in het jeugdterrein en alle anderen die in inhoudelijke – en beleidsontwikkelingen met betrekking tot jeugd zijn geïnteresseerd.

Deze uitgave is samengesteld op initiatief van K2, Brabants Kenniscentrum Jeugd in Den Bosch.


Prof. dr. René Clarijs is hoogleraar Social Work aan de RANEPA-universiteit in Sint-Petersburg, Rusland. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid en directeur van een adviesbureau op het gebied van jeugdbeleid.

Prijs: € 59.00
Bestel aantal:
Om de jeugd


Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
René Clarijs
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.