Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Sociaal werk, Maatschappelijk werk en Welzijn - Algemeen
Transformeren, gewoon doen
in de gemeentelijke praktijk
Suzanne Bunnik
ISBN: 9789088506437
184 pagina's
Prijs: € 27.90

Bestel aantal:

 

De transitie van de zorg is een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de (jeugd)zorg en participatie. Maar daarmee zijn we er niet. Gemeenten hebben immers minder geld gekregen om deze zorg uit te voeren. Hoe bied je burgers de noodzakelijke zorg zonder je budget te overschrijden? En hoe stimuleer je dat burgers ook zelf verantwoordelijkheid nemen?

Zeker is dat het niet volstaat om alleen een wijkteam in te richten. De transitie vraagt om een radicaal andere manier van werken, waarbij professionals en burgers ruimte en vertrouwen krijgen om samen te bepalen wat noodzakelijk is. Voor een goede transformatie (zorginnovatie) is het belangrijk dat partijen binnen de gemeentelijke organisatie, en de zorg- en welzijnsorganisaties daaromheen, samenwerken vanuit één visie. En ook dat de vraag van de burger voorop staat. Suzanne Bunnik geeft helder weer hoe je dit organiseert.

Transformeren, gewoon doen laat zien hoe je ruimte voor maatwerk en sturing van onderop kunt bewerkstelligen. Hoe je samen kunt leren van goede en minder goede praktijkervaringen. Het geeft een handzaam overzicht van ieders rol, hoe die elkaar kunnen versterken en hoe je er als gemeente voor kunt zorgen dat het wijkteam kan floreren.

Suzanne Bunnik begeleidde de afgelopen jaren zes wijkteams. Teamleiders, instellingsmanagers en hoofden en beleidsambtenaren van gemeentelijke diensten kunnen met haar onderbouwde inzichten en adviezen aan de slag.



Over het thema van dit boek is ook een cursus/bijscholing te boeken: klik op het Logavak-logo hiernaast


Prijs: € 27.90
Bestel aantal:
Transformeren, gewoon doen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Klik hier om het boek in te zien (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Suzanne Bunnik
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag



Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.