Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Opvoedingsondersteuning en Pedagogische thuishulp
Het Gezin Centraal
Handboek voor ambulant hulpverleners
Arjan Bolt
ISBN: 9789088506598
592 pagina's
9e herziene druk, 2017
Prijs: € 59.50

Bestel aantal:

 

In Het gezin centraal wordt een systeem- en oplossingsgerichte methodiek van ambulante gezinshulpverlening gepresenteerd. Het is een praktische gids op de weg die elke gezinshulpverlener met zijn gezinnen aflegt. Een gids die niet voorschrijft maar suggesties aandraagt en inspireert. Het beschrijft de visie en theorie achter gezinshulpverlening, en geeft bruikbare richtlijnen voor de praktijk.

In dit handboek worden alle opeenvolgende fasen in het hulpproces met gezinnen in kaart gebracht en welke werkzame elementen, technieken, methoden en instrumenten toe te passen zijn. Deze beschrijvingen zijn ge├»llustreerd met herkenbare praktijkvoorbeelden die tot op de details van de dialoog tussen hulpverlener en cli├źnt ontrafeld worden.

Het boek haakt in op de variaties van kortdurend toegankelijke zorg, naar jeugdgeneralisten en intensieve gespecialiseerde gezinshulp. Maar ook op de gezinsgerichte werkwijze bij: kindermishandeling, lvb, echtscheiding, gehechtheidsproblemen, multiprobleemgezinnen en jeugdhulp met verblijf. Tot slot is er specifiek aandacht voor de effectiviteit van de hulpverlener zelf.

De doelstelling van gezinshulpverlening volgens Gezin Centraal is duurzame verbetering van de opgroei- en opvoedproblemen in gezinnen die tegelijk de regie over hun leven hebben en weten te behouden.

Dit boek is geschreven voor iedereen die als hulpverlener werkt met jeugd en gezinnen of in opleiding is. Arjan Bolt is orthopedagoog bij Kenniscentrum Gezin Centraal: kenniscentrum voor training en ontwikkeling in de jeugdzorg.

Deze uitgave verscheen eerder als 8e druk, onder ISBN 9789066656550

Prijs: € 59.50
Bestel aantal:
Het Gezin Centraal


Klik hier om het boek in te zien (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Arjan Bolt
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.