Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Opvoeden
Ouderschap zonder opvoederschap
Over ouders die hun kinderen niet mogen opvoeden
Gé Haans
ISBN: 9789088507083
216 pagina's
Verschijnt juni 2017

 

In Ouderschap zonder opvoederschap krijgen ouders die hun kind niet mogen opvoeden een podium. In nagenoeg alle gevallen betreft het kinderen die op last van de jeugdbescherming en de kinderrechter definitief - in vakjargon: perspectiefbiedend - in een pleeggezin zijn geplaatst. De ouders van deze kinderen nemen een lage positie in op de maatschappelijke ladder. 'Wie zijn kind zelf niet kan opvoeden, wil niet deugen', zo luidt ongeveer het maatschappelijk oordeel over deze ouders. Falend ouderschap is zowat het ergste wat je kan overkomen. Geen wonder dat veel van deze ouders besluiten een levenslang gevecht aan te gaan met de instanties die zij verantwoordelijk achten voor het grootste verlies dat hen is overkomen.
Met dit boek, gebaseerd op diepte-interviews met deze ouders, hoopt de auteur op wat meer begrip voor deze ouders, voor hun verdriet, hun gevoelens van onrecht, voor hun strijd en waarom deze wonden niet kunnen helen. Ooit waren deze ouders immers zelf kind.
Inzicht in wat deze ouders drijft en in het proces dat zij doormaken, kan de ouderbegeleider/pleegzorgwerker behulpzaam zijn bij het vormgeven en sturen van het vaak complexe proces van samenwerking tussen ouders en pleegouders. Het welslagen van dit proces vormt de basis van een succesvolle pleeggezinplaatsing en kleurt daarmee de ontwikkelingskansen van het betrokken pleegkind. In deel 2 van dit boek geeft Haans de lezer hiertoe een aantal aanbevelingen.
Ouderschap zonder opvoederschap


Meer over deze auteur(s):
Gé Haans
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.