Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Psychologie - Algemeen
Kompas ICD-10-CM
Een gids voor diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissen
Jack Schaffer    Emil Rodolfa
ISBN: 9789088507328

 

Voor classificatie van psychische stoornissen bestaan twee systemen. De DSM (Diagnostic and Statistical Manual) van de Amerikaanse Psychiatrische Associatie en de ICD (International Classification of Diseases) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Beide systemen vertonen verschillen maar zijn ook goed vergelijkbaar. Ze worden regelmatig herzien.

Wereldwijd geldt de ICD als de internationale standaard voor classificatie. Wat velen niet weten is dat dit ook het geval is voor regerings- en verzekeringsinstanties in de Verenigde Staten. De ICD hecht grote waarde aan goed klinisch gebruik van het classificatiesysteem. Hiervoor is de ICD-10-CM (Clinical Modification) in het leven geroepen, waarvoor in dit boek een gids wordt gegeven, bestaande uit drie uitvoerige casussen die alle facetten belichten van een psychiatrische behandeling van volwassenen. Door het boek heen worden talloze kwesties van diagnostiek en behandeling, als ook van ethiek en risicomanagement uitvoerig besproken.

Kompas ICD-10-CM is zowel voor professionals (psychiaters, (gz)-psychologen, psychotherapeuten) als voor opleidingen in de psychiatrische volwassenenzorg zeer geschikt vanwege de zeldzame blik die geboden wordt in de keuken van de klinische praktijk.

Dit boek is geschreven door twee zeer ervaren clinici en bespreekt diepgaand de mogelijkheden van psychodiagnostiek middels de ICD-10-CM. Het maakt duidelijk dat diagnostiek een gecompliceerd proces is en heel wat anders dan het simpele optellen van diverse criteria voor stoornissen zoals de vaak onterechte kritiek luidt op het gebruik van classificatiesystemen in de zorg en hulpverlening. Het boek komt hiermee tegemoet aan een lacune die in de klinische praktijk zeer wordt gevoeld om de ICD of DSM als een diagnostisch verantwoord classificatiesysteem te kunnen gebruiken. Onmisbaar voor opleidingen en klinische praktijk.
-Dr. Peter van der Doef, GZ-psycholoog niet praktiserend, gepensioneerd, redacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.

Op een prachtig georganiseerde en beknopte wijze behandelt dit boek zowel de ICD als het stellen van een psychologische diagnose vanuit alle belangrijke invalshoeken, en herinnert ons er aan dat de basis van een goede praktijkvoering bovenal neerkomt op: kritisch denken. De auteurs bespreken alles wat men maar zou willen weten over het gebruik van de ICD en doen dit op een voor clinici overtuigende wijze.
—Martin Drapeau, MPs, PhD, hoogleraar en onderzoeker aan McGill University, Montreal, Quebec, V.S., hoofdredacteur van Canadian Psychology

Dit boek is een uitstekende introductie op psychologische assessment op basis van de ICD-10-CM. Het is buitengewoon goed geschreven, informatief en inzichtelijk. Elke student en beroepskracht met interesse in psychologische assessment zal baat hebben bij het lezen van dit boek.
—Jerome M. Sattler, PhD, ABPP, San Diego State University, San Diego, CA, V.S.

Dit juweeltje van een boek behandelt niet alleen de ICD, maar ook reflectieve praktijkvoering, vakkundigheid, empathische betrokkenheid, het op ethische wijze oplossen van problemen en risicobeheersing. Het is een stuk gereedschap waar elke student psychologie en bevoegde beroepskracht over dient te beschikken. De wijze waarop elke casus systematisch en stap voor stap wordt behandeld is meeslepend en van onschatbare waarde.
—Carol A. Falender, PhD, Graduate School of Education, Pepperdine University, Malibu, CA, V.S. en Psychology Department, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA, V.S.


Meer over deze auteur(s):
Jack Schaffer
Emil Rodolfa

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.