Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Sociaal werk, Maatschappelijk werk en Welzijn - Lokaal welzijn
Welzijn in patronen
Een sociologische kijk op veranderingsprocessen in het welzijnswerk
Brede Kristensen
ISBN: 9789066654167
192 pagina's
5e druk 2008
Prijs: € 19.10

Bestel aantal:

 

Vijf patronen zijn bepalend voor de dynamiek in de sector Zorg en Welzijn. Deze patronen zijn gebaseerd op fundamentele keuzen met betrekking tot zorg, welzijn, gezondheid, en geluk, alsook keuzen inzake zin en waarde van het leven. Bij die keuzen passen specifieke vormen van handelen en organiseren, methoden van werken en typen van beleid. Daarbij gaat het om zorg en welzijn als een specifieke markt, als overdracht van waarden, als handhaving van orde, als toepassing van techniek en zorg en welzijn als vorm van ontmoeting. Deze vijf patronen worden op basis van een uitgebreide literatuurstudie en reacties van talrijke praktijkwerkers geanalyseerd tegen de achtergrond van de postmoderne en multiculturele samenleving. Aan de behandeling van de patronen ligt een origineel sociologisch veranderingsmodel ten grondslag. Welzijn in patronen is bij uitstek geschikt om kernvragen en problemen te verhelderen om vervolgens tot een eigen positiebepaling te komen. Door de systematische beschrijving van de vraagstukken is dit boek behalve voor professionals in Zorg en Welzijn, ook geschikt voor hogere beroeps- en universitaire opleidingen. In deze geheel herziene uitgave zijn de ervaringen van vele docenten verwerkt, zodat het boek is afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Ook tal van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beleid en methodiek zijn er in verwerkt.

Prijs: € 19.10
Bestel aantal:
Welzijn in patronen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Brede Kristensen
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.