Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Criminaliteitspreventie en Jeugdbescherming
Eigen Kracht
Family Group Conference in Nederland
Van model naar invoering

Rob van Pagee
ISBN: 978-90-6665-428-0
144 pagina's
1e druk, 2002
Prijs: € 19.10

Bestel aantal:

 

Meer vraaggericht bestaat niet!


Een Eigen Kracht-conferentie is een middel van besluitvorming. De verantwoordelijkheid voor ingrijpende beslissingen blijft in handen van familie en verwanten. Zij bespreken met elkaar en met deskundigen de problemen en zoeken vervolgens zelf naar veranderingen: gewenst of binnen justitieel kader opgelegd. De conferentie stelt hen in staat om, ook bij conflicten met maatschappelijke instanties, zowel de eigen kracht en hulpbronnen te gebruiken als een beroep te doen op (professionele) hulpverlening van anderen. In deze bundel wordt de kracht van conferenties beschreven vanuit verschillende

invalshoeken: de Nieuw-Zeelandse bron waar deze werkwijze sinds 1989 wettelijk verplicht is en vanuit Engelse ervaringen met meer dan 2000 conferenties. In Nederland zijn conferenties op gang gekomen in de jeugdzorg. De eerste resultaten bevestigen de positieve gegevens uit buitenlands onderzoek. Eén conclusie staat als een paal boven water: Eigen Kracht-conferenties hebben de potentie om een wezenlijke verandering te bewerkstelligen in de zorg. Geen model is méér vraaggericht.

Door de familie aantoonbaar eigenaar te maken van de conferentie, verandert hun positie in een krachtige, actieve groep mensen rondom een kind die hun eigen kracht gebruiken om te bepalen welke zorg nodig is, wat zij zelf kunnen bieden en wat zij van de hulpverlening vragen

Wanneer aan een gezin wordt voorgesteld de familie en het sociale netwerk te betrekken bij de zorgen die er zijn over de omstandigheden waarin kinderen opgroeien, gaan de meeste gezinnen daarmee akkoord.

Winnaar Simon Slooten-prijs Genomineerd voor de Marie Kamphuis-prijs
Prijs: € 19.10
Bestel aantal:
Eigen Kracht


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Rob van Pagee
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.