Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Criminaliteitspreventie en Jeugdbescherming
Moet-willige hulpverlening
Systeemtheoretische methodiek voor gezinsvoogden en jeugdreclasseerders
Joep Choy, Steven Pont en Theo Doreleijers
ISBN: 978-90-6665-522-5
176 pagina's
2e druk 2009
Prijs: € 19.00

Bestel aantal:

 

Dwang en hulp lijken moeilijk te combineren, maar voor werkers in de gezinsvoogdij of jeugdreclassering is dit een dagelijkse opgave. Een complexe opgave, die verschillende vragen oproept. Hoe kunnen dwang en hulp in één methodisch kader gevat worden? Is gedwongen hulp vooral een kwestie van de relatiedefinitie tussen cliënt en gezinsvoogd of jeugdreclasseerder?

In deze uitgave wordt een methodiek gepresenteerd op basis van de systeemtheorie, gericht op het vestigen en onderhouden van een samenwerkingsrelatie met de cliënt en het toepassen van interventies gedurende het eerste jaar van de maatregel.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel komen visie, theorie en uitgangspunten aan bod. Het tweede deel is de methodiek, de uitgangspunten en de gesplitste methodiekbeschrijvingen voor gezinsvoogdij en jeugdreclassering.

Moet-willige hulpverlening is een praktisch boek, gestoeld op een eenduidige visie en theorie. Het biedt een boeiende en leerzame blik in de keuken van de jeugdbescherming. Het boek is bedoeld voor gezinsvoogden, jeugdreclasseerders, gedragwetenschappers, hulpverleners in residentiële voorzieningen en studenten.

Prijs: € 19.00
Bestel aantal:
Moet-willige hulpverlening


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.