Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geestelijke Gezondheidszorg - Psychiatrie
Pillen, praten, bewegen
Nut van fysieke activiteiten voor geestelijke gezondheid
Jaap van der Stel
ISBN: 9789066656376
144 pagina's
1e druk, 2005
Prijs: € 18.50

Bestel aantal:

 

De gezondheidszorg heeft in toenemende mate te maken met chronische gezondheidsaandoeningen. Deze toename kan in verband worden gebracht met de veranderde levensstijl in de westerse wereld. Zorgwekkend is dat deze levensstijl, grofweg samengevat als teveel en eenzijdig eten, te weinig bewegen, vaak ook teveel stress in combinatie met roken en alcohol drinken, zich in sneltreinvaart verbreidt over de gehele aarde. In de geestelijke gezondheidszorg worden mensen, bij een groot deel van de stoornissen, met name behandeld met pillen en praten. Echter, fysieke activiteiten blijken preventief en curatief een grote bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid.

Dit boek gaat in op de achtergronden van de bewegingsarmoede die de moderne - sedentaire - levenswijze met zich meebrengt, alsook de gevolgen die dit heeft voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het maakt inzichtelijk op welke wijze fysieke activiteit gunstig werkt op de psyche en op welke wijze de geestelijke gezondheidszorg kan bevorderen dat haar cliënten meer gaan ‘bewegen’.

Pillen, praten, bewegen is uitermate geschikt voor eenieder werkzaam in de ggz en instellingen die zich bezighouden met maatschappelijk werk.

Prijs: € 18.50
Bestel aantal:
Pillen, praten, bewegen


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Jaap van der Stel
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.