Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Geestelijke Gezondheidszorg - Rehabilitatie
Individuele rehabilitatie, behandeling en herstel
van mensen met psychiatrische problematiek
Jos Dröes
ISBN: 9789066656147
176 pagina's
1e druk, 2005
Prijs: € 21.50

Bestel aantal:

 

Uitgangspunten van dit vijfde Passage Cahier zijn de attitude en de techniek van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). De IRB heeft tot doel mensen met psychiatrische beperkingen te helpen om beter te functioneren in het leven van alledag. Sinds de invoering van de IRB begin jaren negentig is een aantal zaken in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg veranderd. Zo is het begrip ‘herstel’ gangbaar geworden; het proces dat cliënten of patiënten zelf doormaken en vormgeven wanneer zij zich ontworstelen aan de gevolgen van psychiatrische ziekte. Tegelijkertijd is er in de geestelijke gezondheidszorg een hernieuwde belangstelling voor de behandeling van ernstige en langdurige psychiatrische stoornissen te bespeuren. Deze komt tot uiting in een toenemende aandacht voor het omgaan met en verhelpen van functiestoornissen en ziektesymptomen. Door deze ontwikkelingen is het van steeds groter belang geworden om de relaties tussen individuele rehabilitatie, behandeling en herstel te verduidelijken.

Naast eerder gepubliceerde artikelen zijn een aantal originele bijdragen opgenomen. Het boek bevat bovendien de belangrijkste publicaties op het gebied van effectonderzoek naar de Individuele Rehabilitatie Benadering. Kortom, onmisbare informatie voor hen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de individuele rehabilitatie en behandeling van mensen met psychiatrische problematiek.
Prijs: € 21.50
Bestel aantal:
Individuele rehabilitatie, behandeling en herstel


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Jos Dröes
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.