Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Kwaliteitsbevordering, Onderzoek en Methodiek - Kwaliteitsontwikkeling
Methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding
Fop Verheij, Lonneke Jeremiasse-Neve & Jorgen Mous    Fop Verheij
ISBN: 9789066657557
272 pagina's
herziene druk 2006
Prijs: € 27.90

Bestel aantal:

 

De afgelopen jaren is de groepswerker meer en meer een volwaardig lid geworden van het multidisciplinaire team. Zowel methodische praktijkbegeleiding als teamontwikkeling binnen jeugdzorginstellingen en jeugd-GGZ zijn stapsgewijs beschreven. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. Zowel het functioneren van de groepswerker alsook de functie en de positie van de methodische praktijkbegeleider en de teambegeleider worden nader toegelicht. In instellingen werken groepswerkers, maar ook de andere professionals, minder dan voorheen binnen de muren van de eigen werkruimten. Enerzijds komt dit doordat hulpvragen veranderen en daarmee het aanbod aan hulpverlening, anderzijds doordat de muren van de instellingen veel transparanter geworden zijn oftewel de wereld buiten die muren onder andere in de vorm van contact met ouders en leerkrachten een steeds grotere rol is gaan spelen. Dit alles maakt groepswerk binnen de instellingen van vandaag dynamisch en op verandering gericht. Zo goed mogelijk groepswerker zijn in een veranderende (instellings)wereld is een voortgaand proces dat succesvoller verloopt als de instelling ter ondersteuning ook professionele begeleiding biedt.

In dit boek komen twee begeleidingsvormen, te weten methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding, uitgebreid en met name in praktische zin aan bod.
Methodische praktijkbegeleiding staat voor een methodisch aangeboden begeleidingsproces dat zich richt op de persoon van de groepswerker en het werkkader waarin deze werkzaam is. De specifieke setting van de groepswerker is daarbij bepalend voor hetgeen aan specifieke vaardigheden van de groepswerker gevraagd wordt. Teambegeleiding kent haar basis in de theorie├źn betreffende teamontwikkeling en de groepsdynamica.
Leren met behulp van methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding is een intensief proces van bewustwording in een werkveld dat een beroepsleven lang leren noodzakelijk maakt. De aard van het werk en de weerslag daarvan op de groepswerker maakt reflecteren op het eigen functioneren tot een noodzaak. In dit boek worden de structuur en procesmatige aspecten van methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding nader belicht. Het functioneren van de groepswerker maar ook de functie en positie van de methodisch praktijkbegeleider en die van de teambegeleider worden nader toegelicht.

Prijs: € 27.90
Bestel aantal:
Methodische praktijkbegeleiding en teambegeleiding


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.