Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Pedagogiek
Het maakbare kind
Opvoeding als (ver)gissing
Martine F. Delfos
ISBN: 9789066657809
56 pagina's
2e druk, 2010
Prijs: € 8.40

Bestel aantal:

 

Comeniuslezing, gehouden op 31 maart 2006 door Martine Delfos

We gebruiken de opvoeding als instrument om van het kind te maken wat we zouden willen dat het wordt. Maar hoe maakbaar is het kind eigenlijk? En wat is opvoeding eigenlijk? Sinds enkele jaren zijn we ons, sterker dan ooit, aan het buigen over het kind. Het welzijn van kinderen is meer dan alleen een wens van ouders en begeleiders. Met de ondertekening van het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (VIRK) in 1989 hebben we onszelf verplicht deze rechten te respecteren. Kinderrechten beperken zich niet langer tot bescherming tegen schadelijke en criminele activiteiten. Kinderrechten gaan verder dan dat: welzijn is hun recht, het is aan ons om hen op te voeden.

Prijs: € 8.40
Bestel aantal:
Het maakbare kind


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Martine F. Delfos
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.