Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Justitieel, Criminologie en Juridische uitgaven - Kinderrechten
Het belang van het kind in het Nederlands recht
Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief
Margrite Kalverboer    Elianne Zijlstra
ISBN: 978 90 6665 769 4
128 pagina's
2e druk 2010
Prijs: € 18.90

Bestel aantal:

 

Het belang van het kind voorop! Dat is de strekking van Artikel 3 lid 1, een sleutelartikel uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Ook artikel 6 lid 2 IVRK, het recht op leven en ontwikkeling, is een sleutelartikel. Maar over hoe het begrip "het belang van het kind" in relatie tot het recht op ontwikkeling moet worden uitgelegd bestaat geen eenduidig beeld. Dit leidt tot een ongelijke rechtspositie van kinderen in de verschillende rechtsgebieden.

Margrite Kalverboer en Elianne Zijlstra verschaffen in Het belang van het kind in het Nederlands recht helderheid door het begrip "het belang van het kind" in relatie tot het recht op ontwikkeling uit te leggen vanuit een pedagogisch en ontwikkelings-psychologisch perspectief. Aan de hand van het ontwikkelde model "Belang van het kind en voorwaarden voor ontwikkeling" is een basisvragenlijst opgesteld. Het model kan toegepast worden in de verschillende rechtsgebieden waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. De vragenlijst kan worden gebruikt als ondersteuning bij de verschillende (juridische) besluitvormingsprocedures waarin de belangen van kinderen een rol spelen. Met deze uitwerking is een norm ontwikkeld voor de (rechtstreekse) toepassing van het begrip "het belang van het kind" in het Nederlands recht zodat in de verschillende rechtsgebieden op eenduidige wijze rekening kan worden gehouden met de belangen van kinderen en hun recht op ontwikkeling.

Prijs: € 18.90
Bestel aantal:
Het belang van het kind in het Nederlands recht


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Margrite Kalverboer
Elianne Zijlstra
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.