Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Verstandelijke beperking/gehandicaptenzorg - Algemeen
Zorg en ondersteuning in de samenleving
Voorwaarden voor succesvolle vermaatschappelijking van de gehandicaptenzorg
(Reeks Kenniscentrum Sociale Innovatie)

Jean Pierre Wilken
ISBN: 9789066658417
80 pagina's
Prijs: € 12.90

Bestel aantal:

 

De laatste tien jaar is in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen een omslag gaande naar een nieuwe benadering. De basis hiervoor wordt gevormd door het ‘supported living model’. In dit model staan niet verzorging en beheersing, maar steun of ‘support’ centraal.

Jean Pierre Wilken beschrijft in Zorg en ondersteuning in de samenleving in het kort de kenmerken van een supportmodel. Vervolgens gaat hij in op de consequenties die dit model heeft voor zorginstellingen. Wilken neemt het veranderingsproces bij Arduin, een Zeeuwse instelling voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg, in Zeeland als voorbeeld. Arduin concludeerde een aantal jaren geleden dat de enige manier om cliënten ten volle te ondersteunen bij hun kwaliteit van bestaan het ontmantelen van de instituutszorg zou inhouden. Zij durfde het aan hun organisatie radicaal te veranderen en de effecten ervan te onderzoeken. Het blijkt dat het ondersteunen van mensen met verstandelijke beperkingen in de samenleving niet alleen mogelijk is, maar ook kan leiden tot een grotere kwaliteit van leven. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Vermaatschappelijking van de zorg kan ook achteruitgang tot gevolg hebben als niet aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

De resultaten van het onderzoek van Arduin worden aangevuld met die van een praktijkonderzoek naar de stand van zaken rond vermaatschappelijking in de provincie Utrecht. Op basis hiervan zijn er een aantal voorwaarden en strategieën geformuleerd waardoor de kans van slagen van sociale integratie en maatschappelijke ondersteuning aanzienlijk wordt vergroot.


Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief over relevante uitgaven:


Prijs: € 12.90
Bestel aantal:
Zorg en ondersteuning in de samenleving


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Meer over deze auteur(s):
Jean Pierre Wilken
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.