Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Maarten van Veen

Maarten van Veen (1939) volgde de opleiding tot onderwijzer aan de ‘Groen van Prinsterer’ kweekschool in Doetinchem en studeerde aanvankelijk psychologie en later klinische pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Hij was van 1966 - 1968 als docent psychologie en pedagogiek werkzaam aan de ‘Rehoboth’ kweekschool in Utrecht. Daarna werkte hij als klinisch pedagoog in ‘Bartimeus’, instituut voor blinde en slechtziende kinderen in Zeist (1969 - 1972). Begin jaren ‘70 was hij tevens als praktijkbegeleider verbonden aan de academie ‘De Horst’ in Driebergen. Vanaf 1972 tot 1999 vervulde hij de functie van pedagoog - adjunct directeur van ‘De La Salle’, orthopedagogisch behandelingsinstituut voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen in Boxtel.

Titels

Orthopedagogiek (2000)
Antwoorden op vraagstellingen

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.