Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Ido Weijers

Ido Weijers bekleedt sinds 2011 de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming en gevestigd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (Pedagogiek) en de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Willem Pompe Instituut) van de Universiteit Utrecht.

Hij studeerde politicologie en pedagogiek aan de UvA en promoveerde in 1991 aan de EUR op een cultuurhistorische studie. Hij was post doc aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit Maastricht. Sinds 1996 is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, als docent en hoofddocent aan de opleiding Pedagogiek en daarnaast sinds 2004 als bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen.


http://www.idoweijers.nl/

Titels

Rotjeugd (2016)
Een pedagogisch perspectief op straffen en beschermen

Stoppen of volharden (2014)
Portretten van jonge veelplegers

Parens patriae en prudentie (2012)
Grondslagen van jeugdbescherming

Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces (2011)
De Utrechtse pilot
Versterken Betrokkenheid Ouders

Jeugdige veelplegers (2010)

De creatie van het mondige kind (2007)
Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg

de pedagogische uitdaging van het jeugdstrafrecht (2005)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.