Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Hans van Ewijk

Prof. Dr. Hans van Ewijk is lector sociaal beleid en voorzitter van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en buitengewoon hoogleraar aan de Tartu Universiteit in Estland, alsmede buitengewoon hoogleraar vanwege de Marie Kamphuis Stichting aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij is tevens regionaal president International Council of Social Welfare Europe. Hij publiceerde boeken en artikelen over onderwerpen als sociaal beleid, de wijkaanpak, jeugdbeleid, informatiebeleid en welzijnswerk. Hij is redactielid van International Social Work en van Sociale Interventie en lid van de Raad van Toezicht van de Amerpoort en het Nederlandse Instituut voor Sport en Bewegen.Titels

Omgaan met sociale complexiteit (2014)
Professionals in het sociale domein

Praktijken van normatieve professionalisering (2013)

Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd (2010)

Samenspel in de buurt (2008)
Burgers, sociale professionals en beleidsmakers aan zet

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.