Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Tonja van den Ende

Dr. Tonja van den Ende (1965) is filosofe en sinds 1994 als onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Zij publiceerde onder meer In levende lijven. Identiteit, lichamelijkheid en verschil in het werk van Luce Irigaray (1999, proefschrift), Denken doorzien II (1999, boek bij de gelijknamige Teleac televisieserie) en Cosmetische humanisering? Maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie (2005, red. samen met Harry Kunneman en Ireen Dubel).
Sinds 2008 is zij directeur van Zingeving & Professie, het praktijkcentrum van de Universiteit voor Humanistiek.

Titels

Waarden aan het werk (2011)
Over kantelmomenten en normatieve complexiteit in het werk van professionals

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.