Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Anneke Menger

Drs. Anneke Menger studeerde Maatschappelijk Werk en Sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte in verschillende functies (onderwijs, staf, directie, onderzoek) in de maatschappelijke dienstverlening en het hoger onderwijs.
Zij leidde een groot aantal innovatie- en ontwikkelingstrajecten, ontwikkelde diverse methodieken op het terrein van de reclassering en publiceerde boeken en artikelen op het terrein van dwang en drang in de hulpverlening.
Zij werkt aan een promotieonderzoek naar professioneel reclasseringstoezicht.

Anneke Menger is momenteel werkzaam bij de Hogeschool Utrecht, als lector 'werken in justitieel kader' in een duolectoraat met Jo Hermanns.

Titels

Werken in gedwongen kader (2016)
Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Dader en slachtoffer: een paar apart? (2015)

Het delict als maatstaf (2006)
Methodiek voor werken in gedwongen kader

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.