Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Renee Menger

Na de studie Sociale Pedagogiek in Utrecht werkte Renée Menger een aantal jaren in de eerste-lijns opvang voor verslaafde vrouwen en meisjes. Vanaf begin jaren negentig heeft zij vanuit verschillende beleidsfuncties kennis gemaakt met uiteenlopende werkvelden. SOA- en Aidspreventie, vrouwenhulpverlening binnen de verslavingszorg en diverse projecten voor en met dak- en thuislozen.
Eind jaren negentig deed zich de kans voor om weer directer te werken binnen het eigenlijke vakgebied: Sociale Pedagogiek. Een aantal jaren als coördinator voor jeugd met meervoudige problematiek in Gooi- en Vechtstreek en aansluitend als projectmedewerker bij het toenmalig NIZW.
Aansluitend werkte zij vanuit haar eigen adviesbureau ondermeer voor jeugdzorginstellingen en gemeenten en heeft zij gedurende zes jaar het bestuurssecretariaat gevoerd voor een middelgrote jeugdzorgaanbieder in Zuid-Holland/Rotterdam, TriviumLindenhof.

Het adviesbureau van Renée, onder de naam Circuit Advies, is de plek van waaruit zij momenteel werkt aan vernieuwing en verbetering van jeugdzorg en jeugdbeleid.
Kortom: mooie projecten, heldere taal, hart voor de jeugd!
Titels bij SWP:
• De Tienerzolder, the place to be! Over tienerwerk in de wijk Katendrecht, Rotterdam. I.s.m. Jaap Antheunisse, PJ Partners, SWP, 2002
• Tienermoeders; preventie, opvang en begeleiding, samenstelling en redactie, i.s.m. S. Jhinkoe-rai en R. Jezek, SWP, 1996

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.