Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Thomas Storme

Thomas Storme (1981) behaalde zijn master in Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en is momenteel bezig met zijn doctoraatsonderzoek aan het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn onderzoek beslaat hoofdzakelijk een filosofische analyse van het begrip van het kind in onze tijden.

Titels

De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen (2010)
Bijdragen aan de veertiende pedagogendag

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.