Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Annet Weterings

Annet Weterings is afgestudeerd in pedagogiek en letteren. Vanuit Cartouche tekst en project begeleidt zij projecten in de kinderopvang.

Zij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de vertaling van Penny Tassoni's handboek voor de kinderopvang, wat bij
Uitgeverij SWP is verschenen als vierdelige serie:
Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers:

Deel 1: Leren werken met groepen kinderen
Deel 2: De ontwikkeling van kinderen
Deel 3: Het spel van kinderen voor professionals
Deel 4: Rondom het jonge kind

http://www.pedagogischwerken.nl/

Titels

Competent in leesbevordering (2010)
Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.