Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Kristien Hepping

Kristien Hepping is als promovenda en docente werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Als promovenda doet zij onderzoek naar de rechtspositie van ouders in het jeugdbeschermingproces en in het jeugdstrafproces. Als docente verzorgt zij onderwijs op het gebied van jeugdcriminaliteit, jeugdrecht en justitiele interventies in de interfacultaire minor Jeugd & Criminaliteit.

Titels

Effectieve ouderparticipatie in het jeugdstrafproces (2011)
De Utrechtse pilot
Versterken Betrokkenheid Ouders

Jeugdige veelplegers (2010)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.