Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Evert Scholte

Evert Scholte (1950) studeerde filosofie en pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie algemene opvoedkunde, ontwikkelingspsychologie en methoden en technieken van onderzoek. Hij promoveerde in 1988. Van 1983 tot 1997 werkte hij bij het Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening (COJ) van de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 1998 is hij werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek van het Departement Pedagogiek van de Universiteit Leiden, vanaf 2002 als universitair hoofddocent, met als specialisme ontwikkelingsstoornissen en vanaf 2005 als bijzonder hoogleraar integratie speciaal onderwijs en jeugdzorg. Hij heeft verscheidene publicaties op zijn naam staan op het gebied van de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van kinderen met ernstige ontwikkelings- en/of opvoedingsproblemen.

Titels

Diagnostiek en behandeling in het speciaal onderwijs (2010)
Onderzoek naar autisme en samenwerken met ouders
(Horizon-reeks)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.