Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Marja Jager-Vreugdenhil

Marja Jager-Vreugdenhil (1978) studeerde af aan Wageningen Universiteit in 2001. Ze startte haar loopbaan als rijkstrainee en beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Als rijkstrainee ondersteunde zij bovendien de kwartiermaker strategische functie rijksbreed, een interdepartementaal project. Zij werkte als onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waar ze meewerkte aan het advies ‘Vertrouwen in de Buurt’ en later aan het advies 'Vertrouwen in de school' .

Vanaf 2005 is Marja werkzaam als onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Zij verricht onderzoek naar verschillende vormen van participatie, binnen de onderzoekslijn Jeugd en jongeren en Kerken, buurten en wijken.
Werkt momenteel aan een proefschrift over de participatieambities van de Wmo, met als promotor Kees Schuyt (Universiteit van Amsterdam)

Titels

De praktijk van de WMO (2009)
Onderzoeksresultaten lectoraten social work

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.