Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Lou Repetur

Lou Repetur is werkzaam bij MOVISIE, hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
Zij is Senior projectleider / adviseur Huiselijk en Seksueel Geweld en Veiligheid.
 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.