Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Anja Machielse

Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Zij is werkzaam als Universitair Hoofddocent Onderzoek van Humanistische Zingeving en Goed Ouder Worden aan de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast is zij Portefeuillehouder Onderzoek bij LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie). Ook is zij redactielid van het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Social Intervention: Theory and Practice.
Zij voert langlopende onderzoeken uit die betrekking hebben op complexe sociale vraagstukken en passende interventiepraktijken. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar sociale interventies ten behoeve van kwetsbare ouderen, m.n. sociaal isolement, 'stille' problematiek, financiële uitbuiting, zingevingsvragen, zelfredzaamheid en de inzet van vrijwilligers.


Titels

Mag een mens eenzaam zijn? (2012)
Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving

Sociaal isolement bij ouderen (2011)
Op weg naar een Rotterdamse aanpak

Goed ouder worden (2011)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.