Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Roelof Hortulanus

Prof. Dr. Roelof Hortulanus bekleedt als bijzonder hoogleraar de leerstoel ‘Sociale interventies en lokaal sociaal beleid’ van de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast is hij directeur van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) en één van de kerndocenten van de Academische Masteropleiding Sociale Interventie. Ook maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep Goed ouder worden; welzijn, zingeving en menselijke waardigheid in de levensloop van de Universiteit voor Humanistiek en is hij redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Social Intervention: Theory and Practice. Hij is gespecialiseerd in welzijnsvraagstukken en vraagstukken op het terrein van de woon- en leefomgeving. Zijn huidige onderzoek is gericht op conceptuele analyses van hedendaagse sociale vraagstukken, zoals de aansluiting van professionele dienstverlening op vormen van informele steun. Voorts houdt hij zich bezig met de kernexpertise van welzijn. Ten slotte werkt hij aan - voor sociale interventiepraktijken geschikte - vormen van evaluatieonderzoek, resultaatanalyses en professionele verantwoording. Hij publiceerde een aantal boeken over welzijn en over sociaal isolement.

Titels

Sociaal isolement bij ouderen (2011)
Op weg naar een Rotterdamse aanpak

Ambivalenties in het sociale domein (2011)
Opdrachtverlening, professionele verantwoording en impactanalyse: de noodzaak van meervoudigheid

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.