Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Joep Hanrath

Joep Hanrath is sinds 2002 werkzaam aan de Hogeschool Utrecht, Instituut Social Work, als docent en onderzoeker. Hij is lid van de kenniskring Werken in Justitieel Kader en startte in 2008 met een promotieonderzoek naar het werk van groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Hanrath begon zijn loopbaan als maatschappelijk werker in Gouda. Hij vervolgde zijn loopbaan bij Slachtofferhulp en het project Herstelbemiddeling, een initiatief van José Frijns vanuit Reclassering Nederland. Dit project onderzocht de mogelijkheid om dader en slachtoffer met elkaar in gesprek te brengen over het delict.

Hij studeerde af in de culturele antropologie en kreeg hij naast het werk bij Herstelbemiddeling een onderzoeksbaan binnen het onderzoeksprogramma “Multiculturaliteit in de Strafrechtspleging” van prof. dr. Frank Bovenkerk en dr. Yucel Yeşilgöz. Zijn focus lag daarbij op de hulpverlening aan slachtoffers van niet-Nederlandse afkomst.

Titels

Wat werkt in de gesloten jeugdzorg (2012)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.