Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Hanneke Creemers

Hanneke Creemers werkt als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, binnen de programmagroep Forensische Orthopedagogiek. Zij promoveerde in 2010 op een longitudinaal bevolkingsonderzoek naar risicofactoren van cannabisgebruik onder adolescenten. Naast onderzoek op het gebied van middelengebruik en -misbruik verricht zij onderzoek naar methodieken die gebruikt worden in de jeugdzorg en jeugdbescherming, en geeft zij onderwijs aan masterstudenten.

Titels

Gamegedrag van kinderen (2011)
Onschuldig vermaak of een serieuze zaak?
(Horizon-reeks)
Winnaar van de Horizon Studieprijs 2011

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.