Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Jaap van Vliet

Sinds 2001 werk ik bij Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering. Daar was ik achtereenvolgens unitmanager in Arnhem en Amsterdam en beleidsadviseur. Daarnaast nam ik in 1990 mede het initiatief tot de oprichting van de Vereniging voor Ambulante Forensische Psychiatrie (AFP). Hiervan was ik eerst voorzitter en later algemeen bestuurslid.

Achtergrond
Na de middelbare school studeerde ik maatschappelijk werk aan Academie De Horst in Driebergen en aan de Voortgezette Opleiding in Groningen. Vervolgens werkte ik vanaf 1973 in het Algemeen Maatschappelijk Werk in Hoogezand-Sappemeer en in de voogdij en gezinsvoogdij in Groningen. In 1979 begon ik mijn werkzaamheden in de forensische sector, eerst als afdelingshoofd in de Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen en later als bureauhoofd Sociaal Psychiatrisch Werk bij de reclassering in Arnhem.

Onderzoek en advies
In 1997 ben ik als zelfstandig adviseur en onderzoeker aan de slag gegaan. In die periode was ik onder meer betrokken bij de totstandkoming van Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel in Venray. Ook verrichtte ik een aantal onderzoeken voor het ministerie van Justitie, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) en het ministerie van VWS.

Promotie en lectoraat In 2006 ben ik gepromoveerd op het proefschrift: De tbs in zijn maatschappelijke context. De relatie tussen forensische psychiatrie en algemene geestelijke gezondheidszorg. Nu doe ik binnen het lectoraat onderzoek in de programmalijn Continuïteit. Ook ben ik redactielid van het tijdschrift voor de strafrechtspleging Proces en publiceer ik regelmatig over onderwerpen op het grensvlak van justitie en zorg.

Meer informatie Kijk op www.jaapvanvliet.info.

Titels

De recidivist als medeburger (2015)

Dader en slachtoffer: een paar apart? (2015)

Leefklimaat in de klinische forensische zorg (2013)

Verbinden in de keten (2012)
Forensisch psychiatrisch toezicht bekeken

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.