Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Michael S. Merry

dhr. prof.dr. Michael S. Merry is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen op de afd. Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding.

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/m/e/m.s.merry/m.s.merry.html

Titels

Segregatie in onderwijs en samenleving (2012)
Bijdragen aan de vijftiende Landelijke Pedagogendag


 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.