Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Imane Oulali

Imane Oulali is werkzaam aan de Universiteit van Amaterdam.
Zij is verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen op de afd. Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding.

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/nav/gender/V/item/i.oulali.html?f=oulali

Titels

Segregatie in onderwijs en samenleving (2012)
Bijdragen aan de vijftiende Landelijke Pedagogendag


 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.