Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Han Spanjaard

Han Spanjaard (1961) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is GZ-psycholoog. Hij ontwikkelde, implementeerde en evalueerde diverse preventie- en hulpverleningsprogramma’s voor kinderen en jongeren met (ernstig) probleemgedrag, o.a. vanuit PI Research in Duivendrecht. Voorbeelden zijn Families First (voor gezinnen in een crisissituatie), de VertrekTraining (voor jongeren met risico op thuisloosheid), Competentievergroting in de Residentiële Jeugdzorg (diverse programma’s), Functional Family Therapy, Tools4U (voor jeugdige delinquenten) en TACt (Training Agressie Controle, voor groepen en individuele jongeren). Daarnaast houdt Spanjaard zich bezig met de aanpak van seksueel misbruik en de ontwikkeling en implementatie van assessmentinstrumenten (zoals het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen). Hij verzorgt over uiteenlopende onderwerpen trainingen voor uitvoerende professionals, gedragsdeskundigen en leidinggevenden.
Sinds 2014 verricht Han Spanjaard zijn werkzaamheden vanuit een eigen bureau voor onderzoek, ontwikkeling, training en advies.


http://www.hanspanjaard.nl/

Titels

Families First (2005)
Handleiding voor gezinsmedewerkers
NJi (Nederlands Jeugd Instituut)

Handleiding bij De VertrekTraining (2003)
Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerk- versterking
NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Kort ambulant
Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting

NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.