Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Jarrod Reisweber

Dr. Jarrod Reisweber is coördinator voor spoedeisende hulp aan veteranen in Philadelphia en programmadirecteur van de afdeling psychopathologisch onderzoek van de University of Pennsylvania. Zijn klinische interesse omvat het voorkomen van zelfdoding, het behandelen van verslavingen, interventieprogramma’s voor jongens met externaliserend gedrag en cognitieve therapie voor mensen met schizofrenie. Dr. Reisweber heeft professionals met een klinisch beroep opgeleid om cognitieve gedragstherapie op school, in correctieve instellingen en binnen de ggz toe te passen; hij geeft lezingen in het buitenland over woedebeheersing en over programma’s om zelfdoding onder middelbare scholieren te voorkomen en hij publiceert over interventies en consulten op middelbare scholen.

Titels

Waar begin je? (2012)
Cognitieve gedragstherapie voor schoolgaande jongeren

Voorwoord en bewerking door; Cathy van Tuijl (Hogeschool Edith Stein) & Ina Cijvat (Expertis onderwijsadviseurs) 

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.